Tuyển dụng

MÔ TẢ Xây dựng và triển khai các hoạt động đổi mới và phát triển sản phẩm mới: Các hoạt động Marketing & truyền thông tại kênh bán: Giám sát … .

The Job Your Skills and Experience Why you’d love working here

GTV với mục tiêu là Năm 2023 trở thành Công ty cung cấp nền tảng kết nối chơi game trực tuyến số 1 tại Việt Nam. Sứ mệnh tạo ra … .

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Phối hợp lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo 2. Xây dựng tài liệu đào tạo và trực tiếp giảng dạy 3. … .