Danh sách tuyển dụng

TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/11/2023
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/11/2023
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/11/2023
Android Developer
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Cạnh tranh
1
20/10/2023
Marketing Leader
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
15M - 20M
1
15/11/2023
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN (L&D)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/11/2023
ACCOUNT MANAGER (HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
15/11/2023
TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/11/2023